Now showing items 1-1 of 1

    • Die ontwikkeling van kommunikasie in die Oranje-Vrystaat, 1854-1886 

      Gericke, Friedrick Wilhelm (University of the Free State, 1968-10)
      Die ontwikkeling van kommunikasie in die Oranje-Vrystaat, 1854-1869 is in hoofsaak 'n histories-administratiewe studie van die ontwikkeling in die Pos- en Telegraafdepartemente in die Vrystaat tot voor die ontdekking van ...