Show simple item record

dc.contributor.advisorLouw, D. A.
dc.contributor.authorWalker, Stephen Peter
dc.date.accessioned2018-04-04T08:14:44Z
dc.date.available2018-04-04T08:14:44Z
dc.date.issued2002-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/8093
dc.description.abstractEnglish: This thesis evaluates the Court for Sexual Offences in Bloemfontein at the hand of the perceptions of the victims, their families, offenders and professionals involved with this court. The first article is a theoretical orientation to the relatively unique area of sex courts. The remaining four empirical articles discuss the perceptions of the parties involved with the Court. The findings indicate that the victims of sexual offences, their families and the professionals working in the Court and associated auxiliary services, are generally of the opinion that the establishment of specialist sex courts has gone a long way towards ensuring improved justice for victims and decreasing the incidents of secondary victimization during judicial proceedings. However, the Court still exhibits shortcomings in several areas. Furthermore, doubts are expressed with regard to the impartiality of such specialist courts, sentences for sexual offenders are perceived to be ineffectual and the after-care afforded to the victims and their families appears to be very poor. The perpetrators of sexual offences also perceive the Court for Sexual Offences to be slow and inefficient. They were of the opinion that this particular system of courts is inherently biased. The victim's rights are perceived to be overemphasized and the majority of the offenders questioned felt that it was not possible for an individual accused of a sex crime to receive a fair trial in a specialist sex court.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die doel van hierdie proefskrif is om die Hof vir Seksuele Misdrywe in Bloemfontein te evalueer en wel aan die hand van die persepsies van die slagoffers, hul families, oortreders en professionele persone wat by die Hof betrokke is. Die eerste artikel is 'n teoretiese oriëntering ten opsigte van die relatief unieke terrein van howe vir seksuele misdrywe. Die oorblywende vier artikels is empiries van aard en fokus spesifiek op die genoemde persepsies. Die bevindings dui daarop dat die slagoffers van seksuele misdrywe, hul families en die professionele persone betrokke oor die algemeen van mening is dat die daarstelling van gespesialiseerde howe vir seksuele misdrywe baie bygedra het om geregtigheid vir slagoffers te verseker en die voorkoms van sekondêre viktimisering tydens die juridiese verrigtinge te verminder. Aan die anderkant gaan die Hof steeds mank aan sekere leemtes. Verder bestaan daar twyfel ten opsigte van die onpartydigheid van sodanige spesialishowe, terwyl strawwe vir seksuele oortreders as oneffektief beskou word en die nasorg van slagoffers en hul families veel te wense oorlaat. Die seksuele oortreders beskou ook die Hof vir Seksuele Misdrywe as stadig en ontoereikend. Hulle was van mening dat hierdie spesialishof inherent bevooroordeeld is. Hul persepsie is dat die slagoffers se regte oorbeklemtoon word en dat dit nie moontlik is vir 'n individu wat van 'n seksuele oortreding aangekla word, om 'n regverdige verhoor in 'n spesialishofvir seksuele misdrywe te kry nie.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectCourt for sexual offencesen_ZA
dc.subjectSpecialist sex courtsen_ZA
dc.subjectPsycho-legal evaluationen_ZA
dc.subjectVictim's perceptionsen_ZA
dc.subjectOffender's perceptionsen_ZA
dc.subjectPerceptions of the families of sex crime victimsen_ZA
dc.subjectPerceptions of the professionalsen_ZA
dc.subjectSecondary victimizationen_ZA
dc.subjectImproved justice for victims of sexual offencesen_ZA
dc.subjectSexual abuse victimsen_ZA
dc.subjectCriminal justice, Administration ofen_ZA
dc.subjectSex crimes -- South Africaen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Psychology))--University of the Free State, 2002en_ZA
dc.titleThe court for sexual offences: perceptions of the parties involveden_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record