Show simple item record

dc.contributor.advisorBeukes, R. B. I.
dc.contributor.advisorEsterhuyzen, K. G. F.
dc.contributor.authorStröh, Glaudina
dc.date.accessioned2016-11-28T12:19:27Z
dc.date.available2016-11-28T12:19:27Z
dc.date.issued2003-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/4833
dc.description.abstractEnglish: The aim of the research was the development and evaluation of a programme which will enhance creative thinking under adolescents. Psychofortology was used as a theoretical framework. In psychofortology the development of healthy psychological function is stressed and thereby psychological wellness is enhanced. The ability to think creatively can be acquired by learning. Because of the nature of cognitive, emotional, social and psycho-social development during adolescence, adolescence is a critical period in life wherein creative thinking can be developed. In South Africa difficult demands in every circumstance of life are set to adolescents. Creative problemsolving thinking can be used within the psychofortology framework to solve many dominant problems. It gives the adolescent more control over his/her life and this enhances psychological wellness. An extensive literary survey was used in the compilation of the programme, while the theoretical assumptions of creative thinking by different researchers was integrated into a unit in the compilation of the different modules. In the experimental design the Solomon four-group design was used. The target population was adolescents in Grade XI and XII in Academical Secondary Schools in Middelburg who speak Afrikaans. The figurative testform of the Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) was used to determine the ability of creative problemsolving. The results show that in both experimental groups a meaningful improvement in the ability of creative thinking occurred (originality, abstractness of titles, expansion, as well as resistance to closure). Only in the achievement on the fluency scale were there no meaningful changes. The programme evaluation by the adolescents shows that they experienced the programme in a very positive way. The research has thus shown that creative problem-solving by adolescents can be developed by means of a computer programme.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die doel van die navorsing was die ontwikkeling en evaluering van ‘n program om kreatiewe denke by adolessente te verbeter. Psigofortologie is as teoretiese raamwerk gebruik. In die psigofortologie word daar meer klem geplaas op die ontwikkeling van gesonde psigiese funksionering, en dus die verhoging van sielkundige welstand. Die vermoë tot kreatiewe denke kan aangeleer word. Vanweë die aard van kognitiewe, emosionele, sosiale en psigo-sosiale ontwikkeling wat tydens adolessensie plaasvind, is adolessensie veral ‘n kritieke periode in die lewenspan, waartydens kreatiewe denke ontwikkel kan word. Suid-Afrika stel tans op alle lewensterreine besondere eise aan adolessente. Kreatiewe, probleemoplossende denke kan binne die psigofortologiese raamwerk benut word om baie heersende probleme op te los. Dit verskaf aan die adolessent meer beheer oor sy/haar lewe waardeur sielkundige welstand verhoog word. In die samestelling van die program is ‘n uitgebreide literatuurondersoek gedoen, terwyl by die samestelling van die verskillende modules teoretiese aannames van kreatiewe denke, deur verskillende navorsers, tot ‘n eenheid geïntegreer is. By die eksperimentele ontwerp is gebruik gemaak van die Solomon-viergroepontwerp. Die teikenpopulasie was adolessente in Graad XI en XII in Akademiese Hoërskole in Middelburg en wat Afrikaans magtig is. Die Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) se figuurlike toetsvorm is benut om kreatiewe probleemoplossingsvermoë te bepaal. Die resultate toon aan dat by albei eksperimentele groepe ‘n betekenisvolle verbetering in die vermoë tot kreatiewe denke voorgekom het (oorspronklikheid, abstraktheid van titels, uitbreiding, sowel as weerstand teen sluiting). Slegs by die prestasie op die vlotheidskaal het daar geen betekenisvolle verandering voorgekom nie. Die programevaluering deur die adolessente toon aan dat hulle die program oor die algemeen baie positief beleef het. Die navorsing het dus getoon dat kreatiewe probleemoplossing wel by adolessente deur middel van ‘n rekenaarprogram ontwikkel kan word.af
dc.language.isoafaf
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Psychology))--University of the Free State, 2003en_ZA
dc.subjectCritical thinking in childrenen_ZA
dc.subjectCreative ability in adoloscenceen_ZA
dc.subjectCreative thinkingen_ZA
dc.subjectProblem solving in children -- Computer programsen_ZA
dc.titleDie ontwikkeling en evaluering van 'n kreatieweprobleemoplossingsprogram vir adolessenteaf
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record